نویسنده = زهرا فلاح تفتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین پارامتر های اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی توسط دستگاه اکولایزر

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-6

سیّد مهدی طباطبایی؛ زهرا فلاح تفتی؛ هاله کنگری؛ محمدرضا فلاح تفتی