نویسنده = حمید جلیلوند
تعداد مقالات: 8
1. بررسی حافظه کاری شنیداری-کلامی در زنان یائسه در محدوده سنی 50 تا 59 سال دارای شنوایی هنجار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 191-199

10.22037/jrm.2019.111373.1947

مرضیه سجادیان؛ حمید جلیلوند؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی؛ نسرین گوهری؛ مریم سجادیان


3. بررسی اثر کاهش دیجیتالی نویز و جهت داری بر روی آزمون تراز پذیرش نویز و بازشناسی اعداد در نویز

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 263-273

10.22037/jrm.2018.110999.1685

رقیه احمدی؛ حمید جلیلوند؛ محمدابراهیم مهدوی؛ فاطمه احمدی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


6. تعیین اختلاف خروجی سمعک تنظیم شده طبق اهداف تجویزی DSL V5 با شیوه های اندازه گیری گوش واقعی و کوپلر CC 2 در کودکان کم شنوای 3 تا 7 سال

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 118-125

10.22037/jrm.2018.110612.1413

اکبر افشار؛ حمید جلیلوند؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


8. ساخت و بررسی پایایی آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 109-117

10.22037/jrm.2015.1100032

امیر احمدی؛ جمیله فتاحی؛ احمد کشانی؛ حمید جلیلوند؛ یحیی مدرسی؛ شهره جلایی