نویسنده = یونس حسین طلایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات اصلاحی منتخب کششی- قدرتی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان دختر ابتدایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 54-60

10.22037/jrm.2012.1100054

مهتاب نجفی؛ ناصر بهپور؛ سعید قایینی؛ یونس حسین طلایی