نویسنده = مریم نودهی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان کیفوز و سفتی پوسچرال بین زنان و مردان مسن سالم درفرهنگسرای سالمند شهر تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-41

10.22037/jrm.2012.1100100

مینو خلخالی؛ سمیه محمودی اقدم؛ مریم نودهی؛ شیوا موسوی