نویسنده = بهاره برزگر
تعداد مقالات: 2
1. اثر فیلتر بسامدی تصویر چهره بر جلب توجه کودکان اتیستیک و سالم

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-31

10.22037/jrm.2014.1100122

بهاره برزگر؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد


2. سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100135

وحید نجاتی؛ بهاره برزگر؛ پگاه پورگلدوز