نویسنده = حمید رمضانی فرخانی
تعداد مقالات: 1
1. توانمندی مولکول هیدروژن در کاربردهای پیشگیری و درمانی در کم شنوایی ناشی از نویز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-66

عبدالله موسوی؛ فرشته باقری؛ حمید رمضانی فرخانی