نویسنده = محمدحسین ناصرملی
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی در زنان با و بدون والگوس پویای زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113171.2330

فرزانه رمضانی؛ فرزانه ساکی


4. مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-75

10.22037/jrm.2016.1100213

سید حسین حسینی؛ فرزانه ساکی؛ شهاب الدین باقری؛ عاطفه یاراحمدی