نویسنده = مرضیه شریفیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر جنسیت و سطح تحصیلات بر بازشناسی همخوان‌های انفجاری و سایشی فارسی در حضور نویز همهمه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-46

10.22037/jrm.2018.111263.1873

زهرا شرفی؛ علی محمدزاده؛ مرضیه شریفیان البرزی؛ سید مهدی طباطبایی


3. معرفی ابزاری نوین در ارزیابی سیستم وستیبولار؛ مروری بر کاربردهای بالینی آزمون ویدئویی ایمپالس سر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 206-215

10.22037/jrm.2017.1100314

مرضیه شریفیان البرزی؛ مهدی پناهیان؛ مسلم شعبانی


4. نتایج آزمون های اتولیتی (SVV, SVH, cVEMP) در بیماران مبتلا به منیر قطعی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 201-209

10.22037/jrm.2017.1100278

مرضیه شریفیان؛ اعظم السادات حسینی فرد؛ نیما رضازاده


5. مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری دانش آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان پسر 12 تا 14سال

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 127-138

10.22037/jrm.2016.1100358

مرضیه شریفیان البرزی؛ الهام خسروی فرد؛ زهرا جعفری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ هما زرین کوب؛ زهرا شهیدی پور؛ سرور فتحی


6. تاثیر گوش دادن به موسیقی بر عملکرد حلزون در جوانان استفاده کننده از وسایل شخصی پخش موسیقی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 80-88

10.22037/jrm.2015.1100225

مرضیه شریفیان البرزی؛ سعیده نادری؛ زهرا جعفری؛ سید مهدی طباطبایی


7. آزمون تصور ذهنی از راستای عمود: تأثیر زاویه ی اولیه و زمینه ی بینایی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 47-54

10.22037/jrm.2013.1100139

شیما ایران فر؛ لیلا جلیلوندکریمی؛ مسلم شعبانی؛ مرضیه شریفیان البرزی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان