نویسنده = نفیسه سادات شریعت زاده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان توانبخشی براساس مدل کارکف

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-56

نفیسه سادات شریعت زاده؛ سیدمهدی طباطبایی؛ حمیداله بهادر