نویسنده = زهرا حیاتی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مروری مداخلات تکلیف مدار در کاردرمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 239-248

10.22037/jrm.2017.1100362

سید علی حسینی؛ نرگس قمری؛ زهرا حیاتی زاده