نویسنده = لقمان ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی آرام سازی پیشرونده عضلانی بر پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به ام.اس

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 71-79

10.22037/jrm.2018.110749.1504

شهربانو طبرسی؛ محمدمهدی ذاکری؛ رویا رضاپور؛ لقمان ابراهیمی