نویسنده = محمدمهدی ذاکری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آرام سازی پیشرونده عضلانی بر پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به ام.اس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 71-79

10.22037/jrm.2018.110749.1504

شهربانو طبرسی؛ محمدمهدی ذاکری؛ رویا رضاپور؛ لقمان ابراهیمی