نویسنده = مهسا خیراله زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای مولفه های ادراک بینایی و ادراک عمق در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 146-153

10.22037/jrm.2018.110809.1545

امین غفاری؛ ملاحت اکبرفهیمی؛ مهسا خیراله زاده؛ پوریا سروقدی؛ فتح الله غفاری زاده