نویسنده = لیلا جلیلوند کریمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنظیم سمعک بر اساس ارزیابی گوش واقعی روی بازشناسی گفتار در افراد کم‌شنوا

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 168-173

لیلا جلیلوند کریمی؛ اکرم مسرتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان