نویسنده = الهام قهرمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای چارت چاپی و چارت دیجیتال در اندازه گیری دامنه تطابق چشم به روش PUSH UP

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 132-139

10.22037/jrm.2019.110998.1684

هاله کنگری؛ الهام قهرمانی؛ نسترن علیزاده نیا