نویسنده = وحید نجاتی
تعداد مقالات: 10
4. سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-82

وحید نجاتی؛ زهرا فخری؛ نعیمه طلایی نژاد؛ بهاره اسکندری؛ مریم جمشیدی سیانکی


6. بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-7

10.22037/jrm.2014.1100086

طیبه تقی زاده؛ علی محمدزاده؛ وحید نجاتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


7. بررسی تاثیر برنامه توانبخشی عملکرد‌های بینایی پایه بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 32-41

10.22037/jrm.2014.1100123

طیبه طهماسبی؛ وحید نجاتی؛ محمد قاسمی برومند؛ سید مهدی طباطبایی


8. اثر فیلتر بسامدی تصویر چهره بر جلب توجه کودکان اتیستیک و سالم

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-31

10.22037/jrm.2014.1100122

بهاره برزگر؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد


9. سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100135

وحید نجاتی؛ بهاره برزگر؛ پگاه پورگلدوز


10. ارتباط یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و مهارت دستکاری درون دست اشیاء با مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه اول شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-40

10.22037/jrm.2012.1100083

مینو کلانتری؛ مینا میراحمدپور؛ نوید میرزاخانی؛ فاطمه هداوند خانی؛ وحید نجاتی