نویسنده = محمدرضا صداقت
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دقت تشخیصی نمایش اکتازی پیشرفته بلین-آمبرسیو در دژنراسیون قرنیه ای حاشیه ای شفاف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 122-131

10.22037/jrm.2019.111113.1768

فرشاد عسکری زاده؛ محمدرضا صداقت؛ فروزان ناروئی نوری؛ ستار رجبی؛ هادی استادی مقدم؛ وحیده بابایی؛ مسعود خرمی نژاد