نویسنده = عباسعلی آهنگر
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان‌روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112639.2229

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ نیلوفر سرمست


2. بررسی مقایسه‌ای درک و تولید نحوی بین کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و کودکان عادی فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112139.2162

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد؛ علی دره کردی