نویسنده = پروانه شمسی پور دهکردی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر پیچیدگی تکلیف شنیداری و فواصل تمرین آسایی بر کنترل پاسچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

10.22037/jrm.2021.114721.2581

راضیه ساجدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ لیلا غزاله


2. تأثیر خواب، نوع تداخل پس‌گستر و تمرین (جسمانی و ترکیب آن با مشاهده عمل) بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی کودکان مبتدی در والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22037/jrm.2021.115379.2717

سهیلا رجایی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم عبدالشاهی


3. تأثیر بازی‌های خلاقانه و سنتی بر هماهنگی حرکتی و خلاقیت در عمل و حرکت در دختران 6 تا 7 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.22037/jrm.2021.115578.2758

سهیلا رجایی؛ راضیه ساجدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


4. تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

10.22037/jrm.2020.114241.2513

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


5. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تعادلی برگ در افراد قطع عضو اندام تحتانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 183-195

10.22037/jrm.2020.112527.2210

فاطمه سهرابی؛ صدیقه سلامی؛ پروانه شمسی پور دهکردی