نویسنده = فرناز فتح اله زاده
تعداد مقالات: 7
1. ساخت و هنجاریابی آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی در کودکان فارسی زبان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-134

10.22037/jrm.2017.1100473

فرناز فتح اله زاده؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


2. بررسی نتایج غربالگری شنوایی نوزادان بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 114-121

10.22037/jrm.2017.1100435

فرناز فتح اله زاده؛ سمیرا عرب؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


3. مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا


4. مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


5. بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به کلینیک های دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1391

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 68-74

مژگان محمدزاده؛ فرناز فتح اله زاده؛ خسرو خادمی کلانتری؛ سیدمهدی طباطبایی؛ مریم رحمتی


6. بررسی رابطه ی سلامت روانی و کیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92-1391

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 147-155

مریم رحمتی؛ سعید رحمنی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ فرناز فتح اله زاده؛ پریسا غریب نواز


7. نقش و تأثیر ویتامین ها بر دستگاه شنوایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 42-46

مجتبی خزاعی؛ فرناز فتح اله زاده؛ سارا باحقیقت