کلیدواژه‌ها = مداخله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مروری مداخلات تکلیف مدار در کاردرمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 239-248

10.22037/jrm.2017.1100362

سید علی حسینی؛ نرگس قمری؛ زهرا حیاتی زاده


2. مروری جامع بر اختلال دست نویسی رشدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 224-234

ناصر حوائی؛ اکرم آزاد؛ ماندانا رضائی؛ افسون حسنی مهربان؛ مهدی علیزاده


3. درمان مبتنی بر توانبخشی در کودکان دارای اختلالات پردازش شنوایی مرکزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-123

سیده زینب نورالدینی؛ احمد رضا ناظری