کلیدواژه‌ها = فیزیوتراپی
تعداد مقالات: 3
2. نگرش فیزیوتراپی در درمان مثانه ی عصبی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 124-132

10.22037/jrm.2015.1100016

فرشیده علیشاهی؛ فریده دهقان منشادی