کلیدواژه‌ها = همخوان انفجاری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه امتیاز بازشناسی همخوان های انفجاری و سایشی در نویز همهمه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-141

10.22037/jrm.2015.1100163

سیده زینب نورالدینی؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی