کلیدواژه‌ها = تراکم استخوانی مهره های کمری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین هوازی با اعمال وزن در آب بر تراکم استخوانی مهره های کمری زنان50 تا 70ساله دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 46-52

بهناز ونکی؛ حیدر صادقی؛ مقصود پیری؛ نسرین رمضانی