کلیدواژه‌ها = رفلکس H
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اضطراب صفتی بر پارامترهای رفلکس هوفمن (اچ رفلکس) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-34

زهرا ابراهیم آبادی؛ عباس رحیمی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ علی دلاور


2. تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر کاهش اسپاستی سیتی در کودکان دی پلژی اسپاستیک

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-8

اشکان ایرانی؛ آزاده ایمانی؛ سید علی حسینی