کلیدواژه‌ها = خستگی موضعی
تعداد مقالات: 4
4. بررسی مقایسه ای تاثیر خستگی عمومی و خستگی موضعی بر حس نیرو در مردان جوان سالم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 22-28

مینو خلخالی زاویه؛ مصطفی بذرافکن؛ خسرو خادمی کلانتری؛ اصغر رضاسلطانی