کلیدواژه‌ها = سندروم درد مایوفاشیال
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فونوفورزیس هیدروکورتیزون و محلول دی متیل سولفوکساید بر نقاط ماشه ای غیرفعال عضله‌ی تراپزیوس فوقانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 54-62

10.22037/jrm.2014.1100076

زهرا تجملی؛ مهری قاسمی؛ مهرداد فیضی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان