کلیدواژه‌ها = وسایل تطابقی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده از وسایل تطابقی بر استقلال درفعالیت های روزمره زندگی بیماران تعویض مفصل ران

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-22

حمیدرضا صبوری؛ علی اصغر جامه بزرگی؛ زهرا شفیعی؛ امیرحسین کهلایی؛ سید مهدی طباطبایی