کلیدواژه‌ها = واکه‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بسامد پایه‌ی صدای آموزگاران مقطع ابتدایی در واکه‌های زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 8-14

10.22037/jrm.2013.1100128

نازیلا صندوقدار؛ بلقیس روشن؛ یحیی مدرسی تهرانی