کلیدواژه‌ها = عملکرد فیزیکی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر تمرین تایچی بر علائم استئوآرتریت : مقاله مروری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-62

10.22037/jrm.2013.1100140

مونا نهایت‌بین؛ مهری قاسمی؛ عباس رحیمی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ سید مهدی طباطبایی