کلیدواژه‌ها = زاویه تیلت خارجی کشکک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راستای کشکک در سندرم درد کشککی- رانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-19

10.22037/jrm.2015.1100217

زهره ابراهیمی؛ محمد اکبری؛ علی امیری