کلیدواژه‌ها = گسیل های صوتی ناشی از اعوجاج گوش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گوش دادن به موسیقی بر عملکرد حلزون در جوانان استفاده کننده از وسایل شخصی پخش موسیقی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 80-88

مرضیه شریفیان البرزی؛ سعیده نادری؛ زهرا جعفری؛ سید مهدی طباطبایی