کلیدواژه‌ها = سیستم وستیبولار
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد بهتر سیستم حسی- پیکری در کنترل پوسچر ورزشکاران نابینا نسبت به غیرورزشکاران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-187

10.22037/jrm.2019.111436.1992

فریبا محمدی؛ مهدی بیاتی؛ حامد عباسی؛ ناهید علافان