کلیدواژه‌ها = وضوح گفتار
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار کودکان 6-4 ساله فارسی زبان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

10.22037/jrm.2020.114140.2499

علیرضا آغاز؛ یلدا کاظمی؛ احسان همتی؛ طلیعه ظریفیان


2. رشد مهارت های شنیداری و گفتار کودکان کاربر کاشت حلزون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 185-194

10.22037/jrm.2019.111166.1806

عطیه قزوینی؛ رابعه خلیلاوی؛ رضا صادقی؛ افسانه یوسفی؛ کوروش افتخاریان


3. همبستگی وضوح ادراکی گفتار با فرکانس پایه در کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 138-145

10.22037/jrm.2018.110683.1453

سعید میراحمدی؛ نگین مرادی؛ مجید سلطانی؛ نادر صاکی؛ اکبر دارویی؛ امل مالحی ساکی


4. مقایسه وضوح گفتار در بیان کلمه و جمله کودکان فارسی زبان شهرستان قائمشهر

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 91-98

10.22037/jrm.2017.110716.1477

سیما وزیری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ محمد کمالی؛ فرخنده جمشیدی