کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
اثر تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی سیروتوئین-1، ویسفاتین و نیتریک اکساید در ورزشکاران مرد نخبه پس از جراحی رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22037/jrm.2021.115096.2670

محمدحسین خباز کبابی؛ نجمه رضائیان؛ حسین نگهبان سیوکی؛ علی یعقوبی


تأثیر کاهش فعالیت بدنی بر بیان ژن‌های مورف-1 و آتروژین-1 متعاقب تمرینات ورزشی مختلف

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 250-263

10.32598/SJRM.11.2.9

مهدی مداحی؛ رضا قراخانلو؛ عبدارضا کاظمی؛ محمدعلی اذربایجانی


بررسی اثر ورزشکار بودن بر ساختار و سازماندهی کنترل عصبی راه رفتن با و بدون اعمال آشفتگی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 158-166

10.22037/jrm.2019.111913.2126

مرتضی یاسری فر؛ ضیاء فلاح محمدی؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی