کلیدواژه‌ها = آزمون پتانسیل‌های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی
تعداد مقالات: 1
1. نتایج آزمون های اتولیتی (SVV, SVH, cVEMP) در بیماران مبتلا به منیر قطعی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 201-209

10.22037/jrm.2017.1100278

مرضیه شریفیان؛ اعظم السادات حسینی فرد؛ نیما رضازاده