کلیدواژه‌ها = سمعک
تعداد مقالات: 7
3. تلاش شنیداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 226-236

10.22037/jrm.2018.111234.1853

مهدی محسن پور؛ احمدرضا ناظری


4. بررسی اثربخشی پروتز کاشت حلزون و سمعک روی حافظه فعال واج‌شناختی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 136-142

10.22037/jrm.2018.110904.1613

اصغر حق جو؛ زهرا سلیمانی؛ هوشنگ دادگر


5. ترجمه و تعیین پایایی و روایی پرسش‌نامه سودمندی از سمعک گلاسکو

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1397، صفحه 185-190

10.22037/jrm.2018.111227.1854

جواد قادری؛ احمدرضا ناظری؛ سید مهدی طباطبایی


7. اثر تنظیم سمعک بر اساس ارزیابی گوش واقعی روی بازشناسی گفتار در افراد کم‌شنوا

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 168-173

10.22037/jrm.2016.1100184

لیلا جلیلوند کریمی؛ اکرم مسرتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان