کلیدواژه‌ها = الگوی حرکتی اندام فوقانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییرات الگوی حرکتی اندام فوقانی بر متغیرهای بیومکانیکی راه رفتن (مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111966.2134

راضیه یوسفیان ملا؛ حیدر صادقی