کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: تعادل ایستا
تعداد مقالات: 1
1. اثرتمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ونمرات آزمون عملکرد حرکتی فوتبالیستهای نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111518.2053

عبدالرسول دانشجو؛ آتنا اسلامی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی