کلیدواژه‌ها = شاخص‌های آمادگی جسمانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کینزیوتیپ مفصل زانو بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و عملکردی در فوتبالیست های جوان دارای راستای طبیعی و زانوی پرانتزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.32598/SJRM.10.5.12

مهدی قیطاسی؛ یاسمن اسدی؛ کامبیز گنجیان