موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 47
1. مقایسه تاثیر بازی درمانی شناختی و آموزش کلامی کودکان بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی کودکان ۱۰-۸ ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22037/jrm.2021.115173.2682

حمداله زینالی؛ امیر پناه علی؛ مرضیه علیوندی وفا


2. اثربخشی تقویت حافظه کاری با آموزش کامپیوتری بر توجه مداوم دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

10.22037/jrm.2021.114873.2622

فرزین حق نظری؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد


4. اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی مادران و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان با آسیب‌های جسمی-حرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22037/jrm.2020.114525.2552

طاهره بینایی خواجکینی؛ پریسا تجلی؛ محمد مهدی شریعت باقری


5. اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22037/jrm.2020.114036.2479

حانیه غلامزاده نیکجو؛ مرضیه علیوندی وفا؛ سیدمحمود طباطبائی؛ نعیمه محب


6. بررسی اثر بخشی بازی و موسیقی درمانی بر اضطراب ،افسردگی و عزت نفس دانش آموزان با آسیب بینایی دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22037/jrm.2020.113986.2473

سیده شهره طاهری؛ منصوره شهریاری احمدی؛ حسن پاشاشریفی


7. مقایسه‌ی ادراک دیداری – فضایی حافظه کاری در بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و دانش آموزان عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22037/jrm.2020.113953.2468

ملاحت سیدشربتی؛ حیدر علی زارعی؛ داود حسینی نسب


8. اثربخشی برنامه مهارت های ادراکی بر بهبود مشکلات حرکتی دانش آموزان با اختلال هماهنگی رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

10.22037/jrm.2020.112776.2252

سکینه سلطانی کوهبنانی؛ سمیه زارع نژاد


9. اثربخشی مداخله پیشرونده شناختی رایانه‌محور بر نظریه ذهن کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش‌فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22037/jrm.2020.113089.2320

راحله وحید؛ معصومه آزموده؛ سید محمود طباطبائی؛ مرضیه علیوندی وفا


10. اثربخشی توانبخشی شناختی حافظه بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه و بیش فعالی استان یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

10.22037/jrm.2020.113897.2458

فاطمه جعفری ندوشن؛ حسن زارع خورمیزی


11. تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نقص توجه-بیش ‌فعالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22037/jrm.2020.112877.2277

دنیا جهانگیری؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ نورعلی فرخی


13. بررسی اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (بازداری پاسخ و برنامه ریزی) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 146-157

10.22037/jrm.2020.112304.2176

الهه یاوری برحق طلب؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری


20. مقایسه‌ی دلسوزی نسبت به خود، شوخ‌طبعی و ناگویی عاطفی در بین مادران کودکان اتیسم با بهنجار در شهر اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 242-251

10.22037/jrm.2020.111302.1900

نیلوفر میکائیلی؛ سیف اله آقاجانی؛ نوشین فایضی؛ مریم رحمتی؛ جمال سوره


23. اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (حافظه و حل مسئله) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-176

10.22037/jrm.2019.111496.2033

الهه یاوری برحق طلب؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ علی رضا حیدری