موضوعات = اطفال
تعداد مقالات: 10
1. بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان‌روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112639.2229

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ نیلوفر سرمست


2. بررسی مقایسه‌ای درک و تولید نحوی بین کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و کودکان عادی فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112139.2162

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد؛ علی دره کردی


4. اثر دوازده جلسه تمرینات تحریک دهلیزی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-8

10.22037/jrm.2019.111408.1970

امیرحمزه سبزی؛ سمانه دامن پاک؛ منوچهر ططری حسن گاویار


6. طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 148-157

10.22037/jrm.2018.110884.1594

حسن بابایی؛ نیکتا حاتمی زاده؛ سمانه حسین زاده؛ سعیده مهرکیان


9. بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختلالات یادگیری و نقص-توجه/بیش‌فعالی و ارتباط آن با ویژگی‌های معلمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11

10.22037/jrm.2016.1100200

نینا سلامت بخش؛ مژگان خادمی؛ سیما نوربخش؛ سپیده راجزی اصفهانی؛ رزیتا داوری آشتیانی؛ کتایون رازجویان


10. ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتلا به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال 1391 در مشهد

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2016.1100171

هدا حسینیان؛ نیکتا حاتمی زاده؛ روشنک وامقی؛ عنایت ا... بخشی