دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.

مقاله پژوهشی

1. مقایسه کینماتیک مفاصل اندام تحتانی حین اسکوات طی بارگذاری‏های هرمی و هرمی معکوس (از منظر احتمال بروز آسیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111784.2099

علی عباسی؛ علیرضا عبایی؛ هادی حبیبی


2. بررسی الکترومایوگرافی عضلات در اجرای ددلیفت به روش هرمی و هرمی معکوس در زنان تمرین کرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.112130.2160

زهرا حشمتی؛ امیر سرشین؛ علی عباسی


3. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارتهای ارتباطی برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان استعدادهای درخشان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111173.1815

شهرام پورحسین ملایوسفی؛ داود حسینی نسب؛ امیر پناه علی


4. بررسی مقایسه‌ای درک و تولید مقوله‌های تصریفی اسم بین کودکان فارسی‌زبان بهنجا ر و کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا با سن تقویمی 9-7 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111490.2027

عباسعلی آهنگر؛ محمود رضا اطمینان؛ پریا رزم دیده؛ فهیمه ابراهیمی پور


مقاله مروری

5. تاثیر تغییرات الگوی حرکتی اندام فوقانی بر متغیرهای بیومکانیکی راه رفتن (مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111966.2134

راضیه یوسفیان ملا؛ حیدر صادقی


مقاله پژوهشی

6. تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپر اکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111528.2061

مریم قربانی؛ محمد حسین علیزاده؛ مهدی شهبازی؛ هومن مینونژاد


7. تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت سر به جلو زنان با سینه های بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111093.1754

نرمین غنی زاده؛ مهدیه ملکی؛ ترکان عباسی


8. اثرتمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ونمرات آزمون عملکرد حرکتی فوتبالیستهای نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111518.2053

عبدالرسول دانشجو؛ آتنا اسلامی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی


9. مقایسه تاثیر دو روش تمرینات ثبات مرکزی رایج و ثبات مرکزی تعلیقی بر درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111480.2019

محمد رضا حسین آبادی؛ غلامعلی قاسمی؛ محمد اسمعیل گوهرجو؛ محمد فیضی


10. اثر تقویت عضلات ابداکتور و چرخاننده های خارجی مفصل ران بردرد، قدرت و کینماتیک اندام تحتانی مبتلایان به درد کشککی رانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.112374.2186

نرجس جمالی؛ خلیل خیامباشی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ حامد اسماعیلی


11. اثر ارتفاع پاشنه بر متغیر های فضایی زمانی و تعادل دینامیکی راه رفتن در زنان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111159.1800

کیوان شریف مرادی؛ محمد تقی کریمی؛ مصطفی کمالی اردکانی


12. اثر استفاده طولانی مدت از کفش کنترل حرکتی بر روی طیف فرکانس عضلانی در افراد دارای پای پرونیت طی فاز اتکای راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111825.2107

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ امیر فتح الهی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ آیدین ولی زاده اورنج


13. تاثیر برنامۀ جامع پیشگیری از آسیب فیفا +11 بر فاکتورهای الکترومایوگرافی و کینتیکی مفصل زانو در فوتبالیست‌های نوجوان پسر 12-10 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111554.2063

یابر کرملاچعب؛ امیر لطافت کار؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد؛ شاهین گوهرپی


14. بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان دبستان های شهر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111514.2050

عبدالرضا یاوری؛ اکرم ولی زاده؛ دانیال حبیبی؛ فریبا مجیری


15. مقایسه دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه در بازیکنان نخبه مرد هندبال با و بدون آسیب شانه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111297.1896

مهدی قیطاسی؛ مصطفی زارعی؛ سعید ایمانی زاده؛ امین دانشفر


16. تأثیر یک دوره برنامه ادراکی- حرکتی بر توجه انتخابی و ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان 12-8 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111420.1979

صالح رفیعی؛ عطیه رمضانی؛ علی کاشی


17. تأثیر توانبخشی شناختی و بازی های حرکتی هدفمند بر حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.112420.2188

رضوان عباسیان بروجنی؛ صالح رفیعی؛ مهدی نمازی زاده؛ فرشاد تجاری


18. بررسی اثر ورزشکار بودن بر ساختار و سازماندهی کنترل عصبی راه رفتن با و بدون اعمال آشفتگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

10.22037/jrm.2019.111913.2126

مرتضی یاسری فر؛ ضیاء فلاح محمدی؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


19. اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و مکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.112460.2194

محمد سرحدحسن؛ منوچهر حیدری؛ فرزانه گندمی


20. مقایسه تعادل و کارایی سیستم بینایی و سیستم دهلیزی در کنترل پاسچر بین شناگران و فوتبالیست ها و غیرورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111682.2087

نسترن طالبی؛ هومن مینونژاد؛ شهناز شهربانیان؛ محمد هانی منصوری


22. مقایسه تاثیر دو روش تمرینی بر بهبود توانایی عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111644.2078

معصومه هاشمی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی


23. تاثیر تمرینات اصلاحی بر وضعیت شانه و ستون فقرات گردنی و عملکرد بوکسورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111736.2089

میلاد خلیل خداپرست؛ نرمین غنی زاده حصار


24. مقایسه تأثیر تمرینات موضعی، پروکسیمال و دیستال زانو بر درد، عملکرد و تعادل پویا در ورزشکاران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.112347.2179

سارا اسدی؛ سید حسین حسینی؛ حسن دانشمندی


25. بررسی ارتباط میان استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با قابلیت کنترل پاسچر و عملکرد حرکتی افراد نابینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111774.2095

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد هانی منصوری؛ محمد حمزه شلمزاری


26. اثر خستگی در نقطه شکست ضربان قلب بر طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین طی راه رفتن در افراد با پای پرونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111901.2122

احمد فصیحی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ حامد شیخ علیزده؛ امیرعلی جعفرنژادگرو


مقاله مروری

27. استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از نویز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

10.22037/jrm.2017.110380.1243

اکرم پوربخت؛ سحر شمیل شوشتری؛ سهند نکوئیان؛ مجتبی توکلی


مقاله پژوهشی

28. اثربخشی آموزش مدل‌سازی ویدئویی بر تنظیم شناختی هیجان مادران و مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111783.2097

محمد عاشوری؛ قاسم نوروزی؛ فاطمه خونساری


29. اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر جهت یابی، حافظه یادگیری، وضعیت شناختی و توجه کودکان دارای اختلال یادگیری غیر کلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.112274.2173

فرنگیس دمهری؛ الهام درویشی؛ محسن سعیدمنش


30. تاثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش ‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111962.2131

زهرا فتحی رضائی؛ زهرا رمضانی؛ کوثر عباس‌پور؛ سید حجت زمانی ثانی


31. مقایسه اثر چهار و شش هفته تمرینات عصبی عضلانی بر بهبود راستای زانوی دانشجویان پسر در هنگام فرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111507.2043

وحید سیامکی قریه صفا؛ محمدرضا محمدی؛ محسن دماوندی


32. مقایسه پارامترهای منتخب کینماتیکی مفصل زانو بین پای برتر و غیربرتر در حرکت پرش-فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112360.2183

محمدرضا مظفری؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ مهشید زارع زاده


33. آیا ارتباطی بین بلوغ با انعطاف پذیری در دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111776.2096

خدایار قاسم پور؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ مهدیه آکوچکیان


34. تأثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضلانی، خستگی و درد ناشی از برنامه تمرین تکواندو شامل میت زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112673.2235

رقیه حاجی زاده جبدرق؛ رقیه افرونده؛ فرناز سیفی اسکی شهر


35. اثر تمرینات منتخب فال پروف بر تعادل ایستا و پویای سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112562.2218

حسین خازنین؛ حسن دانشمندی


37. تاثیر یک جلسه تحریک جریان مستقیم قشر پیش حرکتی بر کنترل پاسچر ورزشکاران معلول قطع عضو اندام تحتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111665.2082

مهتاب عربی؛ مینا فردین


38. بررسی قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضلات تنه در نوجوانان با و بدون ناهنجاری هایپرکایفوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112473.2195

حامد باباگل تبار سماکوش؛ علی اصغر نورسته؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه


39. بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112614.2226

فاطمه نیکخوامیری؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد عراقی؛ سید اسماعیل حسین نژاد


40. تاثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین تنه و ترکیبی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، هموسیستئین و مقاومت به انسولین زنان سالم غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.111786.2098

جبرئیل پوزش جدیدی؛ روقیه پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی؛ بهزاد آزادی


41. ارزیابی طیف فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین طی راه‌رفتن بر روی شن و سطح صاف در افراد با پای پرونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112643.2230

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ نسرین امیرزاده؛ امین حسین پور؛ معرفت سیاهکوهیان


42. مقایسه ویژگی‌های مولفه های نسخه فارسی آزمون نیمرخ حسی ۲ در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و اختلال خاص یادگیری و بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112831.2264

نوید میرزاخانی؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ رویا کوچک انتظار


43. بررسی اثر کفی تکسچر بر طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان دارای اتیسم طی راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112637.2228

ماهرخ دهقانی؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ محمد عبداله پور درویشانی


44. تأثیر سفتی سطح بر ریسک وقوع آسیب های ناشی از اعمال نیروی عکس العمل زمین طی فرود دوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1395

10.22037/jrm.2019.110520.1344

سید عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور


45. تاثیر تمرینات تقویتی عضله سرینی بزرگ بر شدت انقباض عضله چهارسرران؛ عامل خطرآسیب غیر برخوردی رباط صلیبی قدامی زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112807.2259

آزاده درودگر؛ خلیل خیامباشی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ قاسم یادگارفر


46. تاثیر 6هفته تمرینات تحریک وستیبولار بر عملکرد تعادلی و حرکتی نابینایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.22037/jrm.2019.112052.2149

میترا امیدی؛ علی شمسی ماجلان؛ محمد کریمی زاده اردکانی


47. مقایسه درک شنیداری در سطوح مختلف شدت نویز در گروه سالمند و جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22037/jrm.2019.111460.2009

ناهید بهارلویی؛ مرضیه مرادی وستگانی؛ سمیه فلاح زاده


48. تاثیر شش هفته تمرین تعادلی بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22037/jrm.2018.111042.1716

ترکان عباسی؛ ملیحه حدادنژاد؛ فرشته افتخاری


50. بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت و زاویه pennation عضله ذوزنقه ای فوقانی در حالت استراحت و در حالت انقباض در بیماران خانم مبتلا به نقاط ماشه ای پنهان عضله ذوزنقه ای فوقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22037/jrm.2020.111586.2081

رحیمه فاضلی؛ صدیقه سادات نعیمی؛ اصغر رضاسلطانی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


51. بررسی مقایسه‌ای درک و تولید نحوی بین کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و کودکان عادی فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112139.2162

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد؛ علی دره کردی


52. کایفوز پشتی و ارتباط آن با انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112769.2256

نرگس تقی زاده مقدم؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ شهرزاد زندی


53. مطالعه اثربخشی هشت هفته تمرینات اصلاحی در محیط آب، بر تعادل ایستا و نیمه پویای مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی (رویکرد جاندا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112005.2141

حسین احمدی؛ علی یلفانی؛ فرزانه گندمی


54. مقایسه شاخص های تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112490.2201

فریده دهقان منشادی؛ مرضیه احمدی؛ عباس رحیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مقاله مروری

55. مروری بر اثربخشی پروتکل های پیشگیری از آسیب همسترینگ در فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112400.2217

مسعود صبیانی؛ محمدحسین علیزاده


مقاله پژوهشی

56. اثربخشی برنامه توانبخشی حرفه‌ای بر امید به زندگی افراد باآسیب نخاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112737.2245

سمیراالسادات بدخشیان؛ فاطمه سمیعی


57. تاثیر دو نوع تمرین ورزشی ترکیبی چند جزئی و ایزومتریک بر سطوح SIRT1 در زنان مبتلا به استئوپنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22037/jrm.2020.112308.2177

حمزه اکبری بوکانی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ مهرنوش مهرو


58. اثر تمرین اصلاحی حین دویدن بر تعادل پویا با تاکید بر فعال سازی عضلات گلوتئال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.112756.2250

نگار کورش فرد؛ فرشته افتخاری؛ محمد همتی نفر


59. رابطه بین انگیزه پیشرفت و خودناتوان‌سازی تحصیلی با توجه به اثر میانجی‌گرانه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.111571.2066

شادان منصورنیا؛ کیومرث کریمی


60. مقایسه زمان رسیدن به پایداری و نمرات آزمونهای غربالگری عملکردی حرکتی بین زنان فعال دارای هایپرموبیلیتی و سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.112563.2219

علی عباسی؛ سمیرا بهادر؛ امیر لطافت کار؛ رضا حبیبی


61. بررسی تاثیر فوری یک جلسه ارتعاش کامل بدن بر روی شاخص های تعادلی در زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.112164.2164

الناز سهراب زاده؛ صدیقه سادات نعیمی؛ خسرو خادمی-کلانتری؛ اصغر رضاسلطانی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ فاطمه صنعتی


62. مقایسه اثر تیپینگ کشکک و زانوبند نئوپرن تثبیت کننده کشکک بر حس وضعیت مفصل زانو در مردان جوان فعال مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.112818.2263

نادر نخودچی؛ سید عباس فرجاد پزشک؛ مجتبی خوش باطن


63. شایستگی مهارت های حرکتی ادراک شده در دختران و پسران پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.113026.2305

مرضیه آرمان؛ عباس بهرام؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهاب پروین پور


64. مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی برسندرم متقاطع فوقانی پسران 13- 10 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22037/jrm.2020.113088.2318

حسین سلامت؛ نرمین غنی زاده حصار؛ سجاد روشنی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه


65. اثربخشی مداخلۀ زودهنگام مبتنی بر پروژه کویین بر آماده‌سازی شناختی- کلامی و یادگیری‌ اجتماعی-هیجانی کودکان با عملکرد هوشی مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112554.2215

مژگان رسولیان؛ محمدعلی نادی؛ احمد عابدی؛ ایلناز سجادیان


66. ارزیابی و تعیین مدل پا (مطالعه‌ی موردی کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112651.2232

علی شریف نژاد؛ علیرضا مسیبی؛ بابک منافی؛ فرانک عراقی


67. تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112841.2266

عاطفه عیوضی هزه بران؛ نرمین غنی زاده حصار؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی


مقاله مروری

68. اثر تمرینات کششی، قدرتی، مقاومتی، استقامتی و ترکیبی مقاومتی- کششی بر عملکرد فاشیا: مروری سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112081.2154

حیدر صادقی؛ دنیا رحمانی


مقاله پژوهشی

69. بررسی ارتباط اختلال پردازش حسی و کیفیت خواب در دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112802.2258

ابراهیم محمودی؛ نوید میرزاخانی؛ سید مهدی طباطبایی


70. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس ادراک شده و افزایش سازگاری اجتماعی جوانان مبتلا به اختلال بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112738.2246

مجید میرزایی ورزنه؛ فریبا یزدخواستی؛ امیر قمرانی؛ جواد عباسی جندانی


71. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تعلل ورزی تحصیلی، تاب آوری و افسردگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی(ADHD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112751.2248

سمیه پیری؛ داود حسینی نسب؛ شعله لیوارجانی


72. اثربخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال یادگیری استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112810.2261

پریسا عارفانیان؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی


73. تاثیر تمرینات عصبی - عضلانی به همراه کینزیوتیپ بر تعادل، عملکرد و میزان درد والیبالیست های مبتلاء به بی ثباتی مزمن مچ پا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112625.2227

لیلا زارعی؛ عبدالرسول دانشجو


74. تاثیر مسابقات رسمی شمشیربازی بر نشانگرهای آسیب عضلانی در زنان شمشیرباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.111029.1705

بهارک مرادی کلارده


75. اثر تعاملی تمرین استقامتی و القای استروئید آنابولیک-آندروژنیک بر مقادیر دسنوترین بافت آدیپوز،انتقالدهنده اسید چربCD36 و فعالیت آنزیمBeta-HAD عضله اسکلتی رتهای نرسالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112869.2273

سید علیرضا میری؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری؛ پریسا پور نعمتی


مقاله مروری

76. مروری بر همه گیر شناسی آسیب های ورزشی رشته های بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران: مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.112543.2213

محمد حسن کردی اشکذری؛ ابوذر سعادتیان؛ حمیدرضا فلاح یخدانی؛ سعید عابدین زاده


مقاله پژوهشی

77. اثر تمرینات شناختی، حرکتی و حرکتی شناختی بر حافظه حرکتی آشکار، تعادل و راه رفتن زنان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22037/jrm.2020.113215.2333

مهسا یوسفشاهی؛ حسن محمدزاده


78. بررسی تاثیر بی ثباتی مزمن مچ پا بر پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن در بازیکنان فوتبال نیمه حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22037/jrm.2020.111517.2052

سید خلیل موسوی؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی؛ حمیدرضا طاهری تربتی


79. مقایسه نمرات آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در نوجوانان پسر فعال و غیرفعال دارای کف پای طبیعی و گود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22037/jrm.2020.111928.2129

عابد تقوی اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ علی رضا ترابی؛ ابوالفضل خضری


80. مقایسه طیف فرکانس منتخبی از عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی با همسالان سالم طی راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22037/jrm.2020.113070.2312

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ الهه ممشلی؛ مریم علیزاده


81. مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22037/jrm.2020.111512.2049

سید عباس فرجاد پزشک؛ محمد شریعت زاده؛ سمیرا غلامیان؛ مهرداد فتحی؛ محمد یوسفی


82. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تعادلی برگ در افراد قطع عضو اندام تحتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112527.2210

فاطمه سهرابی؛ صدیقه سلامی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


83. تاثیر یک پروتکل تمرینی متمرکز بر فعالسازی عضله پهن داخلی بر سطح مقطع و فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و پهن خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112429.2190

سید حسین حسینی؛ شهاب الدین باقری


84. مقایسه استراتژی های کنترل حرکتی با استفاده از توان مفاصل اندام تحتانی در مراحل مختلف فرود تک پا در ورزشکاران دارای کف پای صاف و سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113090.2319

امید رجائیان؛ مهدی خالقی تازجی؛ علی عباسی؛ فرشته افتخاری


86. تأثیر خستگی عضلانی بر حس وضعیت مفصل زانو در کاراته کاران حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.111987.2136

ندا بروشک؛ روزبه روشنی


87. تاثیر ارتز حمایت کننده قوس کف پایی بر شدت درد دوندگان تفریحی مبتلا به شین اسپلینت حین دویدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113394.2359

فاطمه رمضانیان؛ شهاب الدین باقری؛ عین اله نادری


مقاله مروری

88. سازماندهی سیستم‌های حسی در کنترل پاسچر کودکان: مروری بر مطالعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113288.2341

علی اصغر نورسته؛ حامد زارعی؛ مهدی ملازاده


مقاله پژوهشی

89. بررسی تاثیر 10 هفته تمرینات اصلاحی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف و عملکرد کشتی-گیران نخبه با اختلال تنه و کمربند شانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113235.2337

تورج یوسفی فیروزجاهی؛ فواد صیدی؛ مهدیه آکوچکیان


90. بررسـی حس عمقی وکنترل کمری_لگنی، در زنان با و بدون دیاستازیس رکتوس و ارتباط آنها با درد و ناتوانی کمری پس از زایمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113201.2331

علی یلفانی؛ ناهید بیگدلی؛ فرزانه گندمی؛ رقیه انوری


91. مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی در زنان با و بدون والگوس پویای زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113171.2330

فرزانه رمضانی؛ فرزانه ساکی


92. اثر بخشی تمرینات یوگا بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113102.2324

محمد جلیلوند؛ زینب رسول یار


95. بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان‌روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112639.2229

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ نیلوفر سرمست


96. بررسی نقش ریسک فاکتورهای عملکردی در پیش بینی بروز آسیب های والیبالیست های پسر نوجوان نخبه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113041.2306

آرمین آراسته؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


97. اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضلات در افراد دارای زانو ضربدری طی راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112282.2174

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ فرشاد قربانلو؛ عارفه مختاری ملک آبادی


98. تأثیر 12 هفته تمرینات منتخب پیشگیری از آسیب بر ریسک فاکتورهای درونی مچ پای فوتبالیست های مرد حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.111618.2074

حمزه فتاحیان؛ نادر رهنما


99. تاثیر شیبهای مختلف تردمیل بر جابجایی زاویه ای مفاصل زانو و ران هنگام دویدن در سربازان دارای سندروم درد کشککی رانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113497.2379

میلاد فلاح زاده؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ فریبرز محمدی پور


100. اثربخشی آموزش برنامه پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای آسیب‌های جسمی-حرکتی با هوش بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.113619.2401

طاهره بینایی خواجکینی؛ پریسا تجلی؛ محمد مهدی شریعت باقری


101. تأثیر8 هفته تمرینات پرشی بر فاکتورهای منتخب کینماتیکی در شرایط خستگی در مردان هندبالیست لیگ برتر در معرض خطر آسیب لیگامنت صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22037/jrm.2020.112931.2289

فرید علیمرادی؛ ملیحه حدادنژاد؛ امیر لطافت کار؛ صدرالدین شجاع الدین


102. تاثیر الکتروتراپی و تمرین قدرتی عضلات منتخب اندام تحتانی بر درد و تعادل زنان سالمند مبتلابه استئوآرتریت زانو با تاکید بر نوع کانون توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22037/jrm.2020.113663.2413

هما پورعادلی؛ حیدر صادقی؛ یحیی سخنگویی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی