تعداد مقالات: 780
مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.
601. گلوکوم و اختلالات روانپزشکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 250-257

10.22037/jrm.2019.111374.1946

پروین دیباج نیا


604. تاثیر خستگی عضلات اندام تحتانی بر برخی متغیرهای منتخب سینماتیک، سینتیک و فعالیت عضلات منتخب در راه رفتن مردان جوان فعال

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 225-235

10.22037/jrm.2018.110668.1444

حیدر صادقی؛ محمدجواد رضی؛ اسماعیل ابراهیمی-تکامجانی؛ محمد شریعت زاده


605. مقایسه ساختار نانوبیومکانیکی سلول لیگامان صلیبی قدامی آسیب دیده بین مردان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 227-235

10.22037/jrm.2018.111258.1868

پرستو شمسه کهن؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


606. مروری سیستماتیک بر بازشناسی احساسات از طریق چهره‌ و آهنگ گفتار در افراد مبتلا به پارکینسون

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 233-245

10.22037/jrm.2019.111085.1752

صدیقه صفایان؛ داوود سبحانی راد؛ ناهید جلیله وند


607. اسکلروز منتشر و درمان مکمل در ایران: یک مطالعه مروری

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 234-253

10.22037/jrm.2017.1100282

مژگان مشتاق؛ حمیرا سجادی؛ هدی موزونی؛ بهاره زینل زاده قوچانی


608. مروری بر آسیب شناسی ورزش های رزمی در ایران: مقاله مروری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 235-248

منصور صاحب الزمانی؛ رامین بیرانوند


610. احساس تنهایی، استقلال و هویت در نوجوانان ناشنوا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 240-253

10.22037/jrm.2018.110850.1571

سیده زینب موسوی؛ گیتا موللی؛ نسرین موسوی


612. بررسی میزان وابستگی منابع توجهی و بینایی به کنترل تعادل در بیماران با وضعیت جلوآمده سر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 247-256

10.22037/jrm.2020.111886.2120

سید هاشم طاهری؛ خسرو خادمی-کلانتری؛ مهرداد داوودی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


613. تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم بر حافظه ی کاری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 250-259

10.22037/jrm.2019.111430.1987

سهند ناظری؛ علی محمد زاده؛ سید مهدی طباطبایی؛ اصغر رضاسلطانی


614. تاثیر آتل گیری اندام فوقانی بر سرعت و آهنگ راه رفتن

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 252-258

10.22037/jrm.2020.113290.2342

راضیه یوسفیان ملا؛ حیدر صادقی؛ فرزام فرهمند؛ محمدعلی آذربایجانی


616. ارتباط بین شناخت و نقص شناختی ملایم و دستگاه عصبی- شنوایی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 230-238

10.22037/jrm.2017.1100344

عبدالله موسوی؛ ایوب ولدبیگی؛ رسول پناهی


617. بررسی شیوع نارسایی توجه- بیش فعالی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 231-239

10.22037/jrm.2017.110459.1306

علیرضا ظهیرالدین؛ مینا آدینه؛ سپیده راجزی اصفهانی؛ آمنه احمدی


618. بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد ۱۸-۲۵ سال با شنوایی هنجار

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 236-243

10.22037/jrm.2018.110914.1620

سولماز فرزانه؛ احمدرضا ناظری؛ هما زرین کوب؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


619. ارتباط بین انگیختگی و فعال‌سازی با تعادل پویا در ساعات متفاوت روز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 236-248

10.22037/jrm.2018.111262.1871

امیرحمزه سبزی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ پونه مختاری


623. اثر تمرینات تحریک دهلیزی بر مهارت های حرکتی کودکان سندرم داون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 257-268

10.22037/jrm.2019.111462.2010

فرشته شوکتی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


625. تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 259-269

10.22037/jrm.2020.113296.2347

شهرزاد بهرامی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو