تعداد مقالات: 780
مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.
627. مروری بر عملکرد مکانیکی سلول های بافت های موثر در حرکت انسان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 271-281

10.22037/jrm.2016.1100240

پرستو شمسه کهن؛ حیدر صادقی


628. بررسی مروری مداخلات تکلیف مدار در کاردرمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 239-248

10.22037/jrm.2017.1100362

سید علی حسینی؛ نرگس قمری؛ زهرا حیاتی زاده


630. تاثیر آب درمانی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 249-260

10.22037/jrm.2018.111053.1725

علی اکبر ارجمندنیا؛ صمد عظیمی گروسی؛ علیرضا محسنی ‌اژیه؛ سحرانه جوادی آسایش


632. نقش پتانسیل های وابسته به رخداد در بررسی توجه انتخابی شنوایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 264-278

10.22037/jrm.2017.1100440

عبدالله موسوی؛ پریسا رسولی فرد؛ لیلا فرجی


634. بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتلا به صافی کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 269-279

10.22037/jrm.2020.113065.2311

علی اکبر پهلوانیان؛ کاظم موسوی ساداتی؛ محمد علی اصلانخانی؛ صالح رفیعی


636. بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 271-282

10.22037/jrm.2017.1100309

سمانه شاکری؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


637. بررسی مروری اثربخشی استفاده از تجهیزات پیشرفته در راه رفتن کودکان فلج مغزی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 272-278

10.22037/jrm.2018.110695.1461

منصور نوری؛ سید علی حسینی؛ نازیلا اکبرفهیمی


638. مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


639. مروری بر مدل کاوا، کاربردها و محدودیت ها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-255

10.22037/jrm.2017.1100339

بهزاد رحمانی پور؛ میترا خلف بیگی؛ نرگس شفارودی


640. بررسی دیدگاه والدین کودکان اتیسم جهت ایجاد فضاهای مناسب کاردرمانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 249-256

10.22037/jrm.2017.110839.1570

نگین ایرانی؛ حسین سلطان زاده؛ نوید میرزاخانی


642. بررسی اثر کاهش دیجیتالی نویز و جهت داری بر روی آزمون تراز پذیرش نویز و بازشناسی اعداد در نویز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 263-273

10.22037/jrm.2018.110999.1685

رقیه احمدی؛ حمید جلیلوند؛ محمدابراهیم مهدوی؛ فاطمه احمدی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


643. رشد مهارت تعریف واژه در کودکان: یک مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-284

10.22037/jrm.2018.110828.1558

طاهره سیما شیرازی؛ مریم ملکیان؛ طلیعه ظریفیان؛ مهدی دستجردی کاظمی


646. بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی شکم در درمان دیاستازیس رکتی در دوره پس از زایمان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 280-290

10.22037/jrm.2019.111509.2045

علی یلفانی؛ ناهید بیگدلی؛ محمدرضا احمدی


647. تقارن در راه رفتن و روش های ارزیابی آن: مطالعه مروری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-297

10.22037/jrm.2017.1100284

علیرضا نصیرزاده؛ حیدر صادقی؛ حمیدرضا مختاری نیا؛ عباس رحیمی


649. بررسی اثرات روش های اکتیو ریلیز و پوزیشنال ریلیز براختلالات عضلانی–اسکلتی: مقاله مروری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 290-301

10.22037/jrm.2016.1100255

مرضیه محمدی کجیدی؛ فرشاد اخوتیان؛ عباس رحیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان