تعداد مقالات: 780
مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.
652. سالمندان، عواقب افتادن و سیر تکاملی تمرینات: مطالعه مروری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 268-277

10.22037/jrm.2018.111084.1747

حامد ارغوانی؛ وحید ذوالاکتاف؛ شهرام لنجان نژادیان


654. عوامل خطرساز و محافظ رشد کودکان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 285-300

10.22037/jrm.2018.110947.1645

محسن امیری؛ زهرا سادات حسینی


657. بکارگیری مدل اکولوژی کارکرد انسان در بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی: یک مطالعه ی موردی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 298-305

10.22037/jrm.2017.1100327

مرضیه پشم دار فرد؛ مالک امینی؛ نرگس شفارودی


658. مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا


659. تاثیر تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفاصل اندام تحتانی (مقاله مروری)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 266-273

10.22037/jrm.2017.1100334

مارال اسمعیل نیا؛ مینو خلخالی زاویه؛ صدیقه سادات نعیمی


660. تاثیر فراگیری موسیقی بر افزایش مهارت های شنیداری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 268-277

10.22037/jrm.2017.110606.1407

علی محمدزاده؛ ریبین قادری


662. آیا ارتباطی بین ورزش و استئوآرتریت وجود دارد؟

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 285-298

10.22037/jrm.2018.110923.1628

علی اصغر نورسته؛ حامد محمودی؛ سارا امامی؛ الهام حاجی حسینی


663. ارتباط آگاهی صرفی و خواندن: یک مقالۀ مروری

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 305-317

10.22037/jrm.2019.111220.1846

مریم ملکیان؛ تبسم عظیمی؛ زهرا قریشی؛ اکبر دارویی


664. پارگی عضله همسترینگ مقدمه ای برای آسیب های بیومکانیکی زانو در ورزشکاران، مطالعه مروری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 274-285

10.22037/jrm.2017.1100367

رز فولادی؛ رضا رجبی؛ هومن مینو نژاد؛ منصور اسلامی


667. رشد خزانه واژگان کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی: یک گزارش موردی طولی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 308-317

10.22037/jrm.2018.110984.1674

منیژه زارعی محمودآبادی؛ طلیعه ظریفیان


670. نگاهی بر عصب شناسی و مدیریت وزوز

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 252-260

10.22037/jrm.2018.110822.1565

زهرا حسینی دستگردی؛ یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی


671. مروری بر ماهیت و ریسک فاکتورهای بدرفتاری با کودکان با معلولیت

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 261-273

10.22037/jrm.2018.110714.1476

سپیده کاشفی؛ نازیلا اکبرفهیمی؛ مهدی رصافیانی


674. تاثیر موسیقی بر عملکردهای شناختی و درک گفتار: مقاله مروری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 234-243

10.22037/jrm.2018.111278.1882

علی محمدزاده؛ ابتسام سجادی