تعداد مقالات: 780
مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.
701. بررسی ارتباط میان استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با قابلیت کنترل پاسچر و عملکرد حرکتی افراد نابینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111774.2095

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد هانی منصوری؛ محمد حمزه شلمزاری


702. اثر خستگی در نقطه شکست ضربان قلب بر طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین طی راه رفتن در افراد با پای پرونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111901.2122

احمد فصیحی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ حامد شیخ علیزده؛ امیرعلی جعفرنژادگرو


703. استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از نویز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

10.22037/jrm.2017.110380.1243

اکرم پوربخت؛ سحر شمیل شوشتری؛ سهند نکوئیان؛ مجتبی توکلی


704. اثربخشی آموزش مدل‌سازی ویدئویی بر تنظیم شناختی هیجان مادران و مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.111783.2097

محمد عاشوری؛ قاسم نوروزی؛ فاطمه خونساری


705. اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر جهت یابی، حافظه یادگیری، وضعیت شناختی و توجه کودکان دارای اختلال یادگیری غیر کلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22037/jrm.2019.112274.2173

فرنگیس دمهری؛ الهام درویشی؛ محسن سعیدمنش


706. تاثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش ‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111962.2131

زهرا فتحی رضائی؛ زهرا رمضانی؛ کوثر عباس‌پور؛ سید حجت زمانی ثانی


707. مقایسه اثر چهار و شش هفته تمرینات عصبی عضلانی بر بهبود راستای زانوی دانشجویان پسر در هنگام فرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111507.2043

وحید سیامکی قریه صفا؛ محمدرضا محمدی؛ محسن دماوندی


708. مقایسه پارامترهای منتخب کینماتیکی مفصل زانو بین پای برتر و غیربرتر در حرکت پرش-فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112360.2183

محمدرضا مظفری؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ مهشید زارع زاده


709. آیا ارتباطی بین بلوغ با انعطاف پذیری در دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111776.2096

خدایار قاسم پور؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ مهدیه آکوچکیان


710. تأثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضلانی، خستگی و درد ناشی از برنامه تمرین تکواندو شامل میت زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112673.2235

رقیه حاجی زاده جبدرق؛ رقیه افرونده؛ فرناز سیفی اسکی شهر


711. اثر تمرینات منتخب فال پروف بر تعادل ایستا و پویای سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.112562.2218

حسین خازنین؛ حسن دانشمندی


713. تاثیر یک جلسه تحریک جریان مستقیم قشر پیش حرکتی بر کنترل پاسچر ورزشکاران معلول قطع عضو اندام تحتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1398

10.22037/jrm.2019.111665.2082

مهتاب عربی؛ مینا فردین


714. بررسی قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضلات تنه در نوجوانان با و بدون ناهنجاری هایپرکایفوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112473.2195

حامد باباگل تبار سماکوش؛ علی اصغر نورسته؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه


715. بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112614.2226

فاطمه نیکخوامیری؛ مهدیه آکوچکیان؛ الهام شیرزاد عراقی؛ سید اسماعیل حسین نژاد


716. تاثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین تنه و ترکیبی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، هموسیستئین و مقاومت به انسولین زنان سالم غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.111786.2098

جبرئیل پوزش جدیدی؛ روقیه پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی؛ بهزاد آزادی


717. ارزیابی طیف فرکانس نیروی عکس‌العمل زمین طی راه‌رفتن بر روی شن و سطح صاف در افراد با پای پرونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112643.2230

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ نسرین امیرزاده؛ امین حسین پور؛ معرفت سیاهکوهیان


718. مقایسه ویژگی‌های مولفه های نسخه فارسی آزمون نیمرخ حسی ۲ در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و اختلال خاص یادگیری و بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112831.2264

نوید میرزاخانی؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ رویا کوچک انتظار


719. بررسی اثر کفی تکسچر بر طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان دارای اتیسم طی راه رفتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112637.2228

ماهرخ دهقانی؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ محمد عبداله پور درویشانی


721. تأثیر سفتی سطح بر ریسک وقوع آسیب های ناشی از اعمال نیروی عکس العمل زمین طی فرود دوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1395

10.22037/jrm.2019.110520.1344

سید عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور


722. تاثیر تمرینات تقویتی عضله سرینی بزرگ بر شدت انقباض عضله چهارسرران؛ عامل خطرآسیب غیر برخوردی رباط صلیبی قدامی زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22037/jrm.2019.112807.2259

آزاده درودگر؛ خلیل خیامباشی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ قاسم یادگارفر


723. تاثیر 6هفته تمرینات تحریک وستیبولار بر عملکرد تعادلی و حرکتی نابینایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.22037/jrm.2019.112052.2149

میترا امیدی؛ علی شمسی ماجلان؛ محمد کریمی زاده اردکانی


724. مقایسه درک شنیداری در سطوح مختلف شدت نویز در گروه سالمند و جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22037/jrm.2019.111460.2009

ناهید بهارلویی؛ مرضیه مرادی وستگانی؛ سمیه فلاح زاده


725. تاثیر شش هفته تمرین تعادلی بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22037/jrm.2018.111042.1716

ترکان عباسی؛ ملیحه حدادنژاد؛ فرشته افتخاری