مروری بر تاثیر دیابت نوع 2 بر عملکرد دستگاه تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 شنوایی شناسی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 گروه شنوایی شناسی، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.114234.2511

چکیده

مقدمه و اهداف: تقریبا 463 میلیون نفر در سال 2019 در سراسر جهان با بیماری دیابت تشخیص داده شده اند که اغلب مبتلا به دبابت نوع 2 بودند. شیوع دیابت نوع 2 با افزایش سن بیشتر شده و به طور متوسط 8/27‌‌% از سالمندان بالای 65 سال مبتلا به این بیماری هستند. با توجه اینکه دیابت و عوارض ناشی از آن از جمله نوروپاتی محیطی دیابتی و رتینوپاتی دیابتی موجب کاهش توانایی حفظ تعادل می‌شوند و هم‌چنین زمین خوردن مشکلی نسبتا شایع در سنین سالمندی است که اغلب موجب ترس از زمین خوردن و کاهش کیفیت زندگی سالمندان می‌شود. توجه به تاثیر دیابت نوع 2 بر عملکرد دستگاه تعادل، زمین خوردن و ترس از زمین خوردن در سالمندان، که خود در معرض زمین خوردن قرار دارند، اهمیت بسیاری می‌یابد که در این مطالعه‌ی مروری به آن می‌پردازیم.
مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، مقالات مختلف در زمینه‌ی ارتباط بین دیابت نوع 2 با اختلالات تعادلی و ترس از زمین خوردن در سالمندان در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed , Google scholar, Research Gate, Science Direct و Scopus در فاصله‌ی سال‌های 2020-1986 مورد بررسی قرار گرفتند. جست‌وجو در پایگاه‌های ذکرشده، با استفاده از کلیدواژه‌های"Type 2 Diabetes Mellitus" ، "Fear of Falling" ،Fall" , "Balance" " و "aging" انجام شد.
یافته‌ها: از میان 54 مقاله‌ی یافته شده، 41 مقاله با در نظر گرفتن معیارهای ورود انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت، که از میان آن مقالات، 25 مقاله اختصاصاً در ارتباط با موضوع پژوهش بود که جزئیات آن‌ها استخراج شد، که نتایج به دست آمده در اکثر مطالعات، حاکی از آن است که شیوع اختلالات تعادلی و ترس از زمین خوردن در سالمندان دیابتی در مقایسه با سالمندان فاقد دیابت به طور معناداری بیشتر است.
نتیجه‌گیری: بسیاری از عوامل وابسته به دیابت نوع 2 در افزایش شیوع اختلالات تعادلی و ترس از زمین خوردن در سالمندان دیابتی نقش دارند، که از جمله‌ی آنها می‌توان به نوروپاتی دیابتی، رتینوپاتی دیابتی، چاقی، عدم کنترل قند خون و عدم تحرک اشاره کرد. اگرچه بسیاری از شواهد و مطالعات، تاثیر دیابت نوع 2 بر افزایش اختلالات تعادلی و نیز ترس از زمین خوردن را تایید کردند اما مکانیسم و میزان این اثرگذاری هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. بنابراین انجام مطالعات بیشتری در این حوزه برای تعیین میزان و نحوه‌ی اثرگذاری دیابت نوع 2 بر اختلالات تعادلی و ترس از زمین خوردن در سالمندان و نیز دیگر گروه‌های سنی، مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of the Impact of Type 2 Diabetes Mellitus on Balance System Function and Fear of Falling in the Elderly

نویسندگان [English]

  • Faride Aslibeigi 1
  • Homa Zarrinkoob 2
2 Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Approximately 463 million people worldwide were diagnosed with diabetes in 2019, most of whom had type 2 diabetes. The prevalence of type 2 diabetes increases with age and on average 27.8% of the elderly (≥65 years of age) have this disease. Due to the fact that diabetes and its complications such as peripheral diabetic neuropathy and diabetic retinopathy can cause balance impairments and also falling is a relatively common problem in the elderly that often causes fear of falling and reduces the elderly's quality of life, Considering the effect of type 2 diabetes on the balance system performance, falling and fear of falling in the elderly who themselves are prone to fall, is very important that we will discuss in this review study.
Materials & Methods: Literature was searched for the studies investigating the impact of type 2 diabetes on balance disorders and fear of falling in the Elderly in PubMed, Research Gate, Scopus, Science Direct, and Google Scholar databases from among the papers published between 1986-2020 using the following keywords: "Type 2 Diabetes Mellitus"، "Fear of Falling"، "Fall", "Balance", and "aging".
Results: Out of the 54 papers obtained 41 articles were selected based on inclusion criteria. Among those articles, 25 were specifically related to the subject of the present research and thus were further examined. The results reported in the most studies indicated that the prevalence of fear of falling and balance disorders in the elderly with type 2 diabetes is significantly higher than the elderly without diabetes.
Conclusion: Many factors associated with type 2 diabetes play a role in increasing the prevalence of balance disorders and fear of falling in the diabetic elderly, including peripheral diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, obesity, hyperglycemia, and inactivity. Although many evidences and studies confirm the effect of type 2 diabetes Mellitus on increasing balance disorders and fear of falling, the mechanism and extent of this effect is not yet fully understood. Therefore, further studies in this area are needed to determine how type 2 diabetes Mellitus affects balance system performance and fear of falling not only in the elderly but also in younger adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetes mellitus
  • Fear of Falling
  • Fall
  • balance performance
  • aging