بررسی اثربخشی مداخلات حرکتی در بهبود توانایی های حرکتی بیماران پس از سکته مغزی: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 استادیار، دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22037/jrm.2021.114939.2631

چکیده

مقدمه: سکته مغزی یکی از دلایل اصلی ناتوانی نورولوژیکی در سراسر دنیا محسوب می شود. بیشتر افراد مبتلا به سکته مغزی سبک زندگی کم تحرکی و ظرفیت هوازی کاهش یافته ای دارند. هدف از این مطالعه بررسی منظم تأثیر تمرینات ورزش هوازی بر بهبود توانایی های حرکتی بیماران پس از سکته مغزی بود.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مرور سیستماتیک بوده و جستجو مطالعات با کلمات کلیدی هوازی، ورزش، تحرک، توان بخشی، سکته مغزی، پیاده روی و چرخ کارسنج در پایگاه داده Embase ،Science Direct،PubMed ،Medline و Google Scholar از سالهای 2000 تا 2019 انجام شد. مطالعات در دو حیطه ورزش هوازی و توانایی حرکتی که شامل بزرگسالان با سابقه سکته مغزی بیش از شش ماه با توانایی جابجایی به طور مستقل، دارای مداخله ورزشی و ارزیابی توانایی های حرکتی می باشد. از بین 87 مقاله در جستجوی اولیه تعداد 31 مقاله در این مطالعه وارد شد.
یافته ها: در بین 31 مطالعه بررسی شده 10 مطالعه اثر تمرینات مداوم غیرفعال، 12 مطالعه اثر تمرینات هوازی بر توانایی های حرکتی بیماران سکته مغزی پرداختند. در این میان، علیرغم این واقعیت که نتایج شش مطالعه تأثیر مثبت استفاده از چرخ کارسنج بر ظرفیت عملکرد را نشان داد، اما نتایج پنج مطالعه تحت تأثیر چرخ کارسنج بهبودی در تعادل این بیماران را نشان ن داد.
نتیجه گیری: مرور یافته های تحقیقات نشان داد که نوع، شدت و مدت خاصی از انواع مداخلات حرکتی می تواند در طی روند برنامه‌های توان‌بخشی بیماران سکته مغزی، بخش هایی از آمادگی جسمانی این بیماران را برای دستیابی به سلامتی، بهبود بخشیده و درنتیجه خطر ابتلا به سکته مغزی مجدد و اختلالات قلبی عروقی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of motor interventions in improving the motor abilities of post-stroke patients: A systematic review

نویسندگان [English]

 • somayeh ahmadabadi 1
 • Firozeh Alavian 2
 • Parisa Sedaghati 3
1 Assistant Professor, PhD of exercise physiology, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, PhD of medical physiology, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, PhD of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stroke is considered as a major cause of neurologic disability worldwide. Most cases of stroke have a sedentary life style and diminished aerobic capacity. The aim of present study was to systematically investigate the effect of aerobic exercise training on motor functions improvement of patients following stroke.
Methods & Materials: This research is a systematic review. Keyword studies of aerobics, exercise, mobility, rehabilitation, stroke, walking and treadmill were conducted in the Embase , Science Direct, PubMed, Medline and Google Scholar databases from 2000 to 2019. Studies in two categories of aerobic exercise and motor ability, which include adults with a history of stroke more than six months with the ability to move independently, have exercise intervention and assessment of motor abilities. Out of 87 articles in the initial search, 31 articles were included in this study .
Findings: Among 31 studies reviewed, 10 studies focused on the effect of continuous passive exercise and 12 studies on the effect of aerobic exercise on the motor abilities of stroke patients. Meanwhile, despite the fact that the results of six studies showed a positive effect of using the treadmill on functional capacity, but the results of five studies did not show an improvement in the balance of these patients under the treadmill.
Conclusion: A review of the research findings showed that the specific type, intensity and duration of various types of motor interventions can improve parts of the physical fitness of stroke patients during the rehabilitation programs. Therefore, the risk of re-stroke and cardiovascular disorders is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stroke
 • Exercise
 • Mobility
 • Walking
 • Aerobic
دوره 10، شماره 6
بهمن و اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1400