بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی هیجانی بر عملکرد شناختی و حافظه بیماران آسیب دیده مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم تربیتی وروان شناسی آزاد اسلامی واحدمرودشت

10.22037/jrm.2021.114698.2578

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه آسیب مغزی تروماتیک (TBI) به عنوان یکی از عوامل نادر سبب شناختی برای اختلال روانپریشی شناخته شده است. در این مطالعه هدف پژوهش بررسی تاثیر توانبخشی شناختی هیجانی بر افزایش عملکرد شناختی و حافظه در افراد دچار آسیب مغزی بود.
یافته ها
یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی هیجانی بر اساس پروتکل توانبخشی بر اساس مدل گراس و مدل توانبخشی نجاتی (1396) تاثیر معناداری بر افزایش عملکرد شناختی و حافظه بیماران دچار آسیب مغزی دارد.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد توانبخشی شناختی هیجانی با ارائه آموزش‌ها و تمرینات لازم در زمینه مهارت‌های بین فردی موثر، تمرینات کامپیوتری، تمرینات در خانه و غیره به افراد آسیب دیده مغزی کمک می‌کنند که با مدیریت مطلوب هیجانات و برقراری ارتباطات بین فردی موثر، میزان بار هیجانی منفی را از روی دوش حافظه بردارند تا حافظه بتواند با استرس کمتری به تقویت بپردازد. در واقع می‌توان بیان داشت که توانبخشی شناختی هیجانی، مجموعه‌ای کامل برای تنظیم هیجانات و رشد حافظه و همچنین تقویت آن می‌باشد. لذا تاثیر معنادار توانبخشی شناختی هیجانی بر رشد و افزایش حافظه منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد که می‌توان از این پروتکل آموزشی به عنوان پروتکلی موثر در زمینه افزایش این ایعاد در افراد آسیب دیده مغزی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional rehabilitation on cognitive functioning and memory of impaired brain injury

نویسنده [English]

  • amirhoshang mehryar
marvdasht islamic Azad university
چکیده [English]

Background and Aim: traumatic brain injury ( TBI ) is now known as one of the rare causes of cognitive impairment . the purpose of this study was to investigate the effect of cognitive emotion regulation on cognitive and memory performance in brain injury patients .

Materials and Methods: In the current, wisconsin cards , adult wechsler memory test and brief mental examination questionnaire were used .

Results: the results showed that emotional cognitive rehabilitation based on Grass model and Nejati rehabilitation model (2017 ) has a significant effect on increasing cognitive performance and memory of patients with brain damage .

Conclusion: According to the results cognitive emotion regulation by providing training and training in the field of effective interpersonal skills , computer exercises , training at home and so on , help people to reduce the negative emotional burden from memory to improve memory with less stress . it can be stated that cognitive emotion regulation is a complete set of emotion regulation and memory growth as well as its reinforcement . therefore , the significant effect of cognitive emotion regulation on growth and development of reasonable and acceptable memory could be seen that this training protocol can be used as an effective protocol in the field of brain injury

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive emotion regulation
  • cognitive function
  • memory
  • brain injury

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1400